09-8824710

כנפיים

אנדרטה לזכר ניצחון הצבא האדום על הנאצים ולשואה

 לזכר ניצחון הצבא האדום על הנאצים ולשואה

כנפיים