image

משקל הפסל: 8 טון, עשוי אבן ממשפחת אבני הג'ייד הירוקות, שהובאה מסין, ועליו מוצבת אבן נטיפים שבתוכה גוש זכוכית מסיבי במשקל 600 ק"ג.
על כל אחת מדפנות אבן הבסיס חרוט מידע הקשור לאבן ושלל הסגולות שמיוחסות לה.
מוצב בנתניה