image
פסל המבטא את ערכי האולמיפיאדה והספורט ההישגי, ניתן כתרומה למכון וינגייט.
בחודש ספטמבר 2017 נערך טקס חשיפה של הפסל, לקריאה על הטקס לחץ כאן