image

עבודה שנוצרה בשנת 2001, במסגרת שבוע האישה בחולון שאירח סימפוזיון פיסול בינלאומי בו נטלו חלק יותר מעשרה  אמנים. בעקבות הסימפוזיון, אותו יזם והפיק וינקלר, הוקם בעיר גן האישה- גן פסלים בנושא נשים בו מוצב פסל האבן, שמשקלו 5 טון וגובהו 3.5 מ'. שני מוטות נירוסטה מייצרים את הצוואר שמחבר את הראש לגוף המפוסל בקווים מעוגלים המרככים את כובד המסה, תוך יצירת צורניות שמאזכרת חמוקיים נשיים ולחלופין צ'לו.