image


אנדרטה זו מנציחה את חללי צה"ל, חללי פעולות הטרור, ואת השואה.
מיקום האנדרטה- בעיר אשדוד בכניסה למפעל התעשייה האווירית 'אלתא'.

מה הרעיון שעומד מאחורי האנדרטה?

במרכז האנדרטה חלל שבור של מגן דוד המזכיר את הטלאי הצהוב.
במרכזו אבן אוניקס אדמדמה מרובה בחללים- "פצועה".
דרכה משתקף אור תאורת לילה.
האלמנט השני הינו לפיד (אבוקה) מפוסל באבן גרניט אדומה. בין הלהבות ניתן לראות צללית אדם. אבוקה זו היא אש התמיד.
בדופן הימני של האנדרטה נראית צללית של חייל.
הקיר האחורי מפוסל כאבני הכותל. מהאנדרטה זולגות כמהין דמעות, שישה אבני בזלת המסמלות את ששת המיליונים שנרצחו בשואה.