אנדרטה אישית – שביל הצבים

לזכרה של רותי פרוכטר

קרני שומרון 2023