image

פליקס זנדמן ז"ל נולד בשנת 1927 בפולין.

פליקס אשר שרד את השואה היה ציוני נלהב שהרבה לבקר בישראל והקים שישה מפעלים בישראל המעסיקים כ-4000 עובדים.
עשה דוקטורט בפיזיקה בצרפת.
גילה עניין מיוחד בנגב ובתיעושו. שלושה ממפעליו ממוקמים באיזור זה.
בין היתר, היה שותף זנדמן בפיתוח טנק המרכבה.


מה הרעיון שעומד מאחורי אנדרטה זו?

חיבור לאדם ציוני.
הטלאי הצהוב המסמל את הזיכרון מהשואה משתלב עם המפעל שנושא את שם הכפר של סבתו, החיבור של שניהם היווה את הרעיון ליצירה.
האנדרטה יושבת על הקודקוד של מגן דוד והבסיס שלה הוא אבן בזלת מארץ ישראל.
מרבית שנותיו של זנדמן לא היו בישראל אך שורשיו תמיד היו מחוברים לארץ.