image

אנדרטה הממוקמת במושב צור משה, בשרון, המשויך לקהילה היוונית.
האמן חן וינקלר תיכנן את עמודי הזכרון שיראו במבט ראשון כעמודי הפנתאון.
האתר הוקם בשנת 2004 כחלק מאירועי האולימפיאדה.