אנדרטת הנצחה גדוד סופה 53 ברמת הגולן

אנדרטה לזכר חללי הגדוד הנמצאת בכניסה לבריכת אורחה ליד ג'וחאדר

האנדרטה עשויה מחמישה גושי אבן בזלת שנראים כגוש אחד שלם שנשבר לחמישה חלקים

במתאר העליון של האנדרטה מופיעים שני הטנקים:

טנק השוט בו נלחמו במלחמת יום כיפור וטנק המרכבה בו נלחמים היום.

2023