אנדרטה לזכר נופלי גדוד 61 במלחמת יום הכיפורים

גדוד 9206/61
הוקם בשנת 1952 ולקח חלק
במבצע קדש, במלחמת ששת הימים
בסיני, במלחמת יום הכיפורים ברמת
הגולן ובמלחמת שלום הגליל בלבנון.

רמת הגולן 2023