image

פסל ציפורים עפות מוצב בגן הארבעה בכפר יונה, נוצר לזכרם של שני זוגות צעירים שנספו בהתרסקות מטוס ליד האי פוקט בתאילנד, בעת שבילו שם בירח דבש. האבן שמרקמה שכבתי הובאה מהודו, ושתולות בתוכה חלקית ארבע ציפורים מאבן גרניט שחורה, לזכרם של הנספים.