image

מיכה גוטליב היה לוחם עוקץ שנספה באסון המסוקים. בגן שהוקם לזכרו בתל אביב, מוצבים שלושה אלמנטים מפוסלים: מזרקת הדמעות, שתכנן הפסל דן רייזנר, ועצי ברוש ותמר, שתכנן האמן המנוח עמי לוי. מזרקת הדמעות היא בריכה עגולה שבמרכזה מונחים זה על גבי זה שני גושי אבן גרניט, גוש בהיר וגוש כהה. משקל כל אחד מהגושים כ-15 טון, והביצוע המדויק של המזרקה מבטיח זרימת מים שוטפת. עץ הברוש שבגן עשוי מאבן כורכר, וצילו הנופל על הרחבה המרוצפת יוצר דמות של חלל, שפוסלה משברי אבן גרניט והוטמעה בתוכה. כפות עץ התמר עשויות פליז בטכניקה של חיתוך במים, וצילן מייצר מעין תצורת מסוק העשויה משברי אבן בזלת 'שנשתלו' בדשא.