image

הגן ממוקם בחולון, שיתוף פעולה בין האמן חן וינקלר ונוגה ספקטור.
דמויות ציוריות מתוך ספרה של רינת הופר, מפלצת סגולה.
פסלים עשויים קונסטרוציית מתכת ויציקת בטון בציפוי שברי פסיפס וקרמיקה.