image

הגן ממוקם בחולון, שת"פ בין האמן חן וינקלר לנוגה ספקטור.
דמויות ציוריות מתוך ספרה של רינת הופר, מפלצת סגולה.
פסלים עשויים קונסטרוציית מתכת, יציקת בטון בציפוי שברי פסיפס וקרמיקה.