image

הגן ממוקם בחולון, שת"פ בין האמן חן וינקלר לנוגה ספקטור.
דמויות ציוריות מתוך ספרה של רינת הופר, מפלצת סגולה.
הפסלים בגן עשויים קונסטרוציית מתכת ויציקת בטון בציפוי פסיפס ושברי קרמיקה.