אנדרטה פרטית במרחב הציבורי

לזכרו של אריה שחר ז"ל מנכ"ל מפעלי ים המלח

מצפה אריה שחר

ים המלח

2020