image

אנדרטת המעפיל נמצאת בשפיים.
תוכננה ובוצעה ע"י האמן חן וינקלר.
באנדרטה נמצא פסל של אנית מעפילים וצילומים אותנטיים על גבי קרמיקות השקועות בתוך האנדרטה.