image
 

תכנון: אדריכל יהודה יהב וחן וינקלר   
ביצוע: האמן חן וינקלר
חטיבה 14 חטיבת המחץ, או בכינויה "חטיבת הביזון" חטיבת שריון שפורקה ואוחדה מחדש מספר פעמים. בעבר החטיבה הורכבה בחלקה מכוח סדיר ובחלקה מכוח מילואים. היא נודעה בעיקר בזכות השתתפותה בקרב אום-כתף במלחמת ששת הימים, באבידות הרבות שספגה במלחמת יום הכיפורים בעת שנשאה בנטל העיקרי של בלימת הכוחות המצרים שחצו את תעלת סואץ, ובכיבוש החווה הסינית בקרב שאיפשר את צליחת התעלה והכרעת חזית הדרום.