image

תכנון: גד אולמן, ביצוע: חן וינקלר

פסל מונומנטלי בעיצוב כף יד, עשוי ע"י אבנים טבעיות המשויכות לאיזור בקעת הירדן.
הפסל מחליף את 'שרטוט' קווי החיים שמופיע על חלקה הפנימי של כף היד לשרטוט מפה של בקעת הירדן.