image
 שילוב בין מתכת, שיש מרמרה ובזלת.
פיסול סביבתי זה ממוקם בכניסה לגן הקקטוס בחולון.
פסל המחבר בין המבקרים בגן לבין הצמחייה המשתרעת בגן.