image
 ג'ינו ברטלי היה רוכב אופניים איטלקי וחבר מחתרת, שסייע והציל למעלה משבע מאות יהודים, כשהבריח עבורם מסמכים ותעודות מזויפות בתוך אופניו וזכה בשל כך לתואר חסיד אומות העולם. כרוכב אופניים מושבע, שהוכתר שלוש פעמים כמנצח מרוץ הג'ירו דה איטליה ופעמיים כמנצח מרוץ הטור דה פרנס, אך טבעי הוא כי האנדרטה לזכרו מוצבת בפארק האופניים בנתניה, שהיום אף נקרא על שמו. בחזית האנדרטה, העשויה גוש אבן ירושלמית שמשקלו כ-4 טון, ניצב אלמנט מתכת בעבודת חיתוך שמדמה כפות ידיים בתנועת הודיה, ועליהן חיתוכי אותיות של המילה תודה בשפות שונות. על ראש גוש האבן מתנוסס חיתוך מתכת של רוכב אופניים המבוסס על צילום של ברטלי, ועל פני חלקו העליון של הגוש עצמו משתלב חיתוך מתכת נוסף, שאף הוא מבוסס על צילום בו נראה ברטלי מוביל טור של רוכבי אופניים. בחלקו התחתון של גוש האבן שתולים אריחי קרמיקה עליהם מוטבעות תמונות של ברטלי בשחור לבן לצד דגלי ישראל ואיטליה.