image

אנדרטה זו מוצבת בשכונת מגורים הקרויה על שם מנחם בגין במודיעין, ומנציחה את זכרו. מלאכת הפיסול משלבת אבן גרניט מסיני ואבן ירושלים, כשני חצאים שבאופן העמדתם זה מול זה מייצרים עיגול, שחללו הפנימי נחשף כמגן דוד. תצורת העיגול השלם מחד, והיעדר חיבור בין האבנים, שמייצר מעין קו שבר החוצה את השלם מאידך, משווים לעבודה מתח מעניין: תחושה של נוגע לא נוגע, לצד תחושת חיבור.