image

פסל סביבתי מונומנטלי בגובה 12.5 מ' על גביו סמלי שלושת הדתות שמהן בנויה העיר רמלה. תבליטים של המקומות: החשובים, ההיסטוריים והעכשווים של העיר. מפת ארץ ישראל עשויה מתכת ומסתיימת בשלושת הציפורים הרוצות לעוף את העתיד.