image
תפיסת הצבא ככור היתוך שמפגיש את קבוצות העם השונות, מתורגמת לפסל של עץ עם פירות, שורשים וידיים. העץ מתנשא לגובה 2.30 מ' ומפוסל כשתי ידיים: יד אחת עשויה מאובן אבן שנוצר מעץ, היד השנייה, שמשתלבת בחזית יד האבן, הינה חיתוך פלדה כעין קונטור תואם, ובחבירתן זו לזו הן מייצרות מופע של מחיאת כפיים, כאות הערכה למילואימניקים. אצבעות היד הן הענפים של העץ, השורשים מסמלים את החיבור לאדמה ואת זכות הקיום של המדינה עליה, והפירות, העשויים חלוקי אבן שנראים כתכשיטים, מייצגים את העם, על כלל קבוצות האוכלוסייה שמרכיבות אותו.