image

אנדרטת הנצחה שהוקמה לזכר הקהילה היהודית של העיר רייגרוד שבמזרח פולין.
אנדרטה הממוקמת במקום  נרצחו תושבי העיירה.
אנדרטה עשויה מאבן ירושלים בצורה המזכירה את הטלאי הצהוב, הקרוע והמבוקע.
אנדרטה זו ספגה מס' פעולות ונדליזם אנטישמי ותוקנה כך שעדיין ניתן לראות ולזכור את ההרס, כדי שמבצעים פשעים אלו יראו ויזכרו את פשעיהם.