image
 שם היצירה, שעשויה מאבן אוניקס צבעונית שמשקלה כ-700 ק״ג,
שאוב מההינדואיזם ומשמעותו נשיות ופוריות. הקווים הרכים מייצרים קימורים של סילואטה נשית, והכדורים שבחזיתה מסמלים הקשרים לעוצמת הפריון הנשי.
את שאקטי בחרתי למקם, כאן בלב ליבו של פרק האימונים, כמייצגת עוצמה פנימית הנמצאת בלב ליבו של כל מתאמן, באשר הוא, מתאמן לחיים.