"שולמית"- אנדרטת הנצחה אישית בפיסול

לזכרה של שולמית כרפיס

האנדרטה נכנחה בטקס הקמת תחנת מד"א עתלית 2023