image
 פסל המצדיע – דמותו של המצדיע נבנית מכמה אבנים. לצד קשיות האבן קיימת שבירות הנובעת מהיותו בנוי מחלקים.
המצדיע מסמל את האופן שבו ״נבנה״ החייל בתקופת השירות הצבאי, תקופה שמכשירה אותו לקראת המשך החיים ולשנות שירות ארוכות במילואים.