image

אנדרטה זו ממוקמת בלטרון באזור טנקי המרכבה.

 

מהו הרעיון שעומד מאחורי האנדרטה?

בצידה האחד האנדרטה מפוסלת באבן גרניט צללית טנק המרכבה,
בצידה הימני דמותו של האלוף ישראל טל יצוקה מאבן ירושלים כדמותו מתוך צילום ממלחמת ששת הימים.

השם טליק נחתך מפלדה ולכל אורכה של האנדרטה נראים "הקוליסים", סימני זחל הטנק.

האנדרטה תוכננה ע"י אדריכל יהודה יהב.