image
 פסל ששואב השראה מפעילות היוגה שבה עוסק חן וינקלר האמן.
המתח והפער בין כובד האבן לבין העמידה על רגל אחת, ש״מסכנת״ את היציבות, מייצגים אמירה על חשיבות שיווי המשקל והאיזון בחיים