image
 פרופיל – קומפוזיציה בת שלושה 'פרקים',
המבוססת על צילום שמתעד את וינקלר דרך מכשיר לראיית לילה.
בהשראת הצילום ובהתאמה לו נוצרו תבליט מאבן גרניט, הדפס על פרספקס,
והדפס משולב בחיתוך CNC עם תאורה פנימית שמקנה לו שקיפות.