image
 מקור האבן המשמשת ביצירה זו הוא במערת נטיפים, ותצורתה מאזכרת ראש של ציפור עם מקור.
קטעים ממנה הוחלקו, ושולבה בהן להקת ציפורי זהב בטכניקה מעורבת של סיתות וציפוי בעלי זהב.