image
היצירה, השייכת לסדרת פסלי הציפורים, עשויה משיש יפתח, מחצבה ליד קיבוץ שבגליל העליון.
זוהי אבן נדירה בגון ורדרד אדמדם ומשמשת אותי ברבות מיצירותיי.
העיבוד והליטוש מדגימים תנועת ציפורים במעופן, וריבוי הגוונים באבן נראה כצל של כמה ציפורים שעפות בלהקה.