image

פסל עשוי אבן בזלת שמקורה ברמת הגולן, עוטֶה פטינה בהירה שהעלו בו עקבות הזמן.

התערבות פיסולית מינימאלית מותירה את מלוא הנוכחות והעוצמה של האבן הטבעית.