image
 מאובן של עץ עוטה פטינה משולבת בקוורצים שנוצצים במפגש עם קרני האור הנופלות עליהם. הבסיס שעליו ניצב הפסל עשוי מאבן גרניט שמקורה בברזיל ושגונה הכחול נחשב נדיר מאוד. שפת הבסיס מעובדת בסיתות טוּבזֵה המקנה חזות של אבן טבעית שבורה ומשמר מרקם גולמי המזכיר את קצף גלי הים.